Základní právní předpisy

PDF versionPDF version
Základní předpisy regulující fungování bankovního sektoru
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška České národní banky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 
Předpisy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška České národní banky č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 
Právní úprava poskytování bankovních produktů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava vyřizování stížností klientů a ochranu spotřebitele
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava platebního styku a elektronických platebních předpisů
 • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška České národní banky č. 140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • Vyhláška České národní banky č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
 • Vyhláška České národní banky č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
 
Právní úprava provádění exekucí z účtů klientů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů, ve znění pozdějších předpisů

 

Právní úprava spotřebitelských úvěrů
 • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava stavebního spoření
 • Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava hypotečních úvěrů
 • Zákon č. 190/2001 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška České národní banky č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
 
Právní úprava pojišťovnictví
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava penzijního připojištění
 • Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
 
Právní úprava podnikání družstevních záložen
 • Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška České národní banky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Daňové předpisy
 • Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Činnost bank dále podrobně upravují vyhlášky, opatření a úřední sdělení České národní banky, které můžete nalézt ve Věstníku ČNB nebo na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz.