Výzkumná studie pro ČBA: FINANČNÍ CHOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V TEORII A PRAXI

PDF versionPDF version
12.09.2018

Výzkumná studie vypracovaná pro ČBA odborníky VŠE, profesorem Martinem Mendelem a docentem Petrem Teplým, se zabývá finančním chováním českých domácností v období let 1995–2017 ve vztahu k bankovnímu sektoru v ČR. Její součástí je analýza spotřebitelského úvěru v teoretické i empirické úrovni, která umožní vysvětlit chování domácností v různých fázích hospodářského cyklu. V dalších částech se studie věnuje věnuje analýze bankovních aktiv i pasiv domácností.cností.

Kategorie: 
Data a studie