Tiskové prohlášení prezidenta České bankovní asociace Pavla Kavánka k návrhům na sektorové zdanění bank

14.02.2017

Stabilní a výkonný bankovní sektor představuje dlouhodobou konkurenční výhodu ČR a bylo by neprozíravé tuto konkurenční výhodu a oporu ekonomiky jakkoliv oslabovat. Proto je třeba návrhy na dodatečné zdanění bank nezaujatě zvažovat a vést debatu o jejich možných důsledcích pro financování ekonomiky a hlavně ekonomický růst a udržování zaměstnanosti.

Vážit je třeba také dopady na stabilitu podnikatelského prostředí a rovnost podmínek pro podnikání – tedy na to, co bylo dosud vnímáno jako jedna z předností české ekonomiky.

Kategorie: 
Tiskové zprávy