Dozorčí výbor

PDF versionPDF version

Předseda

zatím neobsazeno

 

Členové

Jiří Feix, předseda představenstva a generální ředitel (kooptován 21.11. 2018) 

Hypoteční banka, a. s. 

Tomáš Kořínek, předseda představenstva (hlasováním per rollam 8. 1. 2019)

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

Petr Řehák, předseda představenstva a generální ředitel (kooptován 1. 9. 2017)

Equa bank a. s.

Libor Vošický, předseda představenstva (hlasování per rollam 8. 1. 2019)

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.