Dozorčí výbor

Předseda

Jiří PLÍŠEK,  předseda představenstva - Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

 

Členové

David Formánek, předseda představenstva (kooptován 6.2.2018 - per rollam) 

Modrá pyramida stavební spořitelna,  a.s.

Petr Řehák, předseda představenstva a generální ředitel (kooptován 1.9.2017)

Equa bank a.s.