Organizační struktura

PDF versionPDF version

Prezidium

Prezident

Pavel Kavánek, předseda dozorčí rady,
Československá obchodní banka, a.s.

Viceprezident

zatím neobsazeno

 

Členové

Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel - kooptován od 2. 4. 2019
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Isold Heemstra, generální ředitel,
ING Bank N.V. (Czech Republic)

Petr Marsa, předseda dozorčí rady,
Fio banka, a.s.

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel
Komerční banka, a.s.

Tomáš Salomon, předseda představenstva,
Česká spořitelna, a.s.

Jan Jeníček, předseda představenstva - kooptován 25.1.2018
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Raiffeisenbank a.s.
 

 

Dozorčí výbor

Předseda

zatím neobsazeno

Členové

Jiří Feix, předseda představenstva a generální ředitel
Hypoteční banka, a. s.

Tomáš Kořínek, předseda představenstva - kooptován hlasováním per rollam 8. 1. 2019
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

Petr Řehák, předseda představenstva a generální ředitel 
Equa bank, a.s.

Libor Vošický, přdseda představenstva - kooptován hlasováním per rollam 8. 1. 2019
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 
 


Výkonný ředitel

Pavel ŠTĚPÁNEK
 

Náměstek výkonného ředitele

Filip HANZLÍK