Organizační struktura

PDF versionPDF version

Prezidium

Prezident

Pavel Kavánek, předseda dozorčí rady,
Československá obchodní banka, a.s.

Viceprezident

Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Členové

Isold Heemstra, generální ředitel,
ING Bank N.V. (Czech Republic)

Petr Marsa, předseda dozorčí rady,
Fio banka, a.s.

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel
Komerční banka, a.s.

Tomáš Salomon, předseda představenstva,
Česká spořitelna, a.s.

Jan Jeníček, předseda představenstva - kooptován 25.1.2018
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel
Raiffeisenbank a.s.
 

 

Dozorčí výbor

Předseda

Jiří Plíšek, předseda představenstva
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s

Členové

David Formánek, předseda představenstva  - kooptován  6.2.2018 - per rollam 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Petr Řehák, předseda představenstva a generální ředitel
Equa bank, a.s.

.
 


Výkonný ředitel

Pavel ŠTĚPÁNEK
 

Náměstek výkonného ředitele

Filip HANZLÍK