Komise a pracovní orgány

PDF versionPDF version

Komise

Předsedové

Odborný gestor ČBA

Komise daňová

PETRA POSPÍŠILOVÁ

Československá obchodní banka, a.s.

EVA ŠTORKOVÁ

Komise komunikace a CSR

FRANTIŠEK BOUC

Česká spořitelna, a.s.

 

Komise právní

MARTIN BERDYCH               (od 1.4.2019)

Komerční banka, a.s.

FILIP HANZLÍK

Komise pro bankovní a finanční bezpečnost

PETR BARÁK

Air Bank, a.s.

LADISLAV PAUKER

Komise pro bankovní regulaci

MONIKA LAUŠMANOVÁ

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

PETR VOJÁČEK

Komise pro exportní financování

LENKA TOMANOVÁ

Česká spořitelna, a.s.

HELENA ZAVÁZALOVÁ

Komise pro finanční trh

PAVEL ŘEZNÍČEK

Commerzbank AG,
pobočka Praha

PETR VOJÁČEK

Komise pro hypoteční obchody

VLADIMÍR VOJTÍŠEK

Hypoteční banka a.s.

VĚRA SVOBODOVÁ

Komise pro platební styk

MARTIN KADORÍK

Komerční banka, a.s.

TOMÁŠ HLÁDEK

Komise pro spotřebitelské otázky

MILENA BRABCOVÁ

Československá obchodní banka, a.s.

VĚRA SVOBODOVÁ

Komise pro účetnictví a reporting

ALEŠ RIEGER

Komerční banka, a.s.

EVA ŠTORKOVÁ

Komise pro vnitřní audit

SYLVA FLORÍKOVÁ

Komerční banka, a.s..

EVA ŠTORKOVÁ

Komise pro Workout

JAROSLAV SCHÖNFELD

Česká spořitelna,a.s.

FILIP HANZLÍK

 

Pracovní skupina pro katastr

MARTIN JAVOREK

Hypoteční banka, a.s.

VĚRA SVOBODOVÁ
Pracovní skupina pro kohezní politiku

JAN HANUŠ

Komerční banka, a.s.

PETR PROCHÁZKA

Pracovní skupina pro oceňování majetku

DAVID DUŠEK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů

MARGIT DOLEŽALOVÁ

Československá obchodní banka, a.s.

PETR PROCHÁZKA

Pracovní skupina pro otázky HR   HELENA BRYCHOVÁ

Pracovní skupina pro privátní bankovnictví (není aktivní)

PAVEL TICHÝ

Československá obchodní banka,a.s.

HELENA BRYCHOVÁ