Tiskové zprávy

PDF versionPDF version
06.03.2019

Od roku 2017 proběhlo podle zákona o spotřebitelském úvěru více než 66 tisíc zkoušek odbornosti, z toho 69 % úspěšně. Potřebné osvědčení pro svou činnost tak získalo více než 46 tisíc osob – „finančních poradců“, kteří se zabývají poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelských úvěrů či dalšími souvisejícími činnostmi. Nejčastěji skládanou zkouškou je tzv. zkouška kombinovaná, kterou úspěšně absolvovalo přes 27 tisíc poradců. Úspěšnost se však liší dle typu zkoušky. Zaměstnanci bank u zkoušek vykazovali vyšší úspěšnost než ostatní testovaní. Informace vyplývají z dat zveřejněných centrální bankou a údajů České bankovní asociace (ČBA).

27.02.2019

Zkušenost s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má v Česku 60 % lidí. Nejde jen o zkušenost historickou, většina z nich (65 %) úvěr k dnešnímu dni stále splácí. Každý třetí Čech (33 %) se přitom zadlužuje rizikově. 

30.10.2018

Praha, 30. října 2018 - Nová, říjnová prognóza České bankovní asociace potvrzuje scénář, který byl v základu už prognózy předchozí, to znamená, že jak v letošním, tak i v příštím roce vykáže ekonomika pomalejší tempa růstu než v letech předchozích, konkrétně na hodnotách 3,0 % v roce 2018 a 2,9 % v roce 2019. Nadále tedy předpokládáme scénář hladkého přistání po letech „přepáleného“ růstu, vyvolávajících syndromy přehřáté ekonomiky.

18.10.2018

Praha 18. 10. 2018 - Pátý ročník projektu České bankovní asociace (ČBA) „Bankéři jdou do škol“ zaznamenal rekordní zájem ze strany škol i přednášejících. Do 29 základních a 12 středních škol po celé ČR vyrazilo celkem 50 bankéřů, kteří se studenty diskutovali o kyberbezpečnosti. V projektu se letos asociace zaměřila především na zabezpečení mobilních telefonů a bezpečnost na sociálních sítích.

Ke stažení:
15.10.2018

Rychlost technologických inovací vede k významným změnám v chování zákazníků a v jejich očekáváních. Poskytovatelé bankovních služeb mají příležitost na tuto výzvu rychle reagovat. Orientace na zákazníka musí být středobodem veškerých činností v bance. Mezinárodní experti a zástupci nejvyšších pater českých bank jsou připraveni naplno diskutovat o různých aspektech této transformace. Více o konferenci na https://bankinginmotion.cz/cz

25.09.2018

Praha, 25. září 2018 - Česká bankovní asociace zaznamenala informaci o tom, že některé české banky v posledních dnech čelily několika pokusům o zcizení peněz klientů prostřednictvím podvodné mobilní aplikace s názvem QRecorder. Dotčené banky hrozbu identifikovaly a své klienty o nebezpečí a doporučeném postupu informovaly. Přesto, a právě proto je klientům bank vhodné opětovně připomenout tzv. Desatero bezpečného chování v online prostředí.

12.09.2018

Majetková a finanční situace českých domácností se v průběhu posledních dvou dekád celkově zlepšila. Tento nesporně příznivý obraz však zastírá podstatné rozdíly mezi jednotlivými domácnostmi či jejich skupinami. Shodli se na tom experti, kteří diskutovali nad studií „Finanční chování domácností v ČR v teorii a praxi“, kterou pro Českou bankovní asociaci zpracovali odborníci z Vysoké školy ekonomické. Z ní současně vyplývá, že české domácnosti si u bank ukládají čím dál více svých prostředků či že se nebojí investovat do dlouhodobých cenných papírů.

 

26.07.2018

Příznivý výhled vývoje ekonomiky pro období do konce roku 2019 nadále trvá, nová prognóza České bankovní asociace (ČBA) však očekává určité zmírnění dynamiky růstu. Silnou stránkou zůstane vyvážený příspěvek domácích činitelů ekonomického růstu, tj. spotřeby a investic. I když se to v údajích prognózy zatím na straně vývozu nepromítlo, výrazně narůstají její vnější rizika.

10.07.2018

Praha 10. 7. 2018 – Podle aktuálních průzkumů Eurobarometer jsou Češi největšími odpůrci eura. Přesto jejich vztah k této měně není pouze negativní – dokládají to výsledky červnového průzkumu České bankovní asociace (ČBA). Z jeho výsledků mimo jiné vyplývá, že při cestování mimo eurozónu či USA si s sebou vezme euro raději než dolar na 57 % Čechů či že na 45 % respondentů považuje euro za stejně stabilní měnu jakou byla před finanční krizí. O důvěře v tuto evropskou měnu hovoří taktéž skutečnost, že podniky drží v současnosti na účtech v eurech až 20 % úspor, eurové úvěry podnikům tvoří od 18 do 28 % z celkového objemu úvěrů. Přesto ani v podnikatelské sféře nemá přijetí eura jasnou podporu, obavy mají především menší podnikatelé a firmy a k posečkání s přijetím se přiklání či bez názoru je na 76 % podnikatelů oslovených Hospodářskou komorou ČR.

22.06.2018

Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele a hlavní právník ČBA poskytl rozhovor portálu ihned.cz k tématu dvou poslaneckých návrhů na zákaz reklamy na půjčky

Stránky