Tiskové zprávy

PDF versionPDF version
25.07.2019

Hlavní ekonomové bank zastoupení v prognostickém panelu České bankovní asociace (ČBA) ponechávají odhad růstu českého HDP, na kterém se shodli už v předchozím čtvrtletí, tedy na 2,4 % v letošním roce a 2,3 % pro rok 2020. Shodou na růstovém tempu však jednotnost pohledů na další vývoj domácího hospodářství končí. Signály přicházející ze světové ekonomiky během prvního pololetí letošního roku nevnesly do bilance vnější rizik pro výhled otevřené české ekonomiky příliš jasno.

03.07.2019

Během příprav na zahraniční dovolenou si 56 % Čechů hlídá nejvýhodnější kurz a peníze mění v bance nebo ve směnárně v momentě, kdy kurz považují za nejvýhodnější. Platební kartu k zaplacení útraty přímo na místě využívají dvě třetiny českých turistů. Třetina obyvatel však platební kartu v cizině nevyužívá vůbec, bojí se totiž technických komplikací. Stejný počet Čechů se pak v zahraničí připojí k internetu, aniž by si zjistili, zda je místní wifi bezpečná. Na 40 % dotázaných má přitom zkušenost s nějakou formou podvodu. Údaje vyplývají z červnového průzkumu České bankovní asociace (ČBA).

20.06.2019

Elektronické bankovnictví využívá ke správě svých financí již naprostá většina (95 %) Čechů. Dvě třetiny z nich si dokonce dokáží představit, že by nahradilo bankéře na pobočkách. Vyplývá to z průzkumu zaměřeného na digitalizaci, který pro Českou bankovní asociaci (ČBA) realizovala agentura SC&C. Zároveň podle něj respondenti vítají multibanking, který považují za přínos v oblasti bankovnictví (62 %), ačkoli ne každý by ho využíval. Naopak možnost čerpat služby státu elektronicky a pořídit si tak např. výpis z katastru nemovitostí by v nabídce služeb svého elektronického bankovnictví ocenilo 58 % Čechů.

23.05.2019

Rozpočet každého pátého Čecha je zatížen hypotékou. Zpravidla pro účely vlastního bydlení si hypotéku plánuje vzít 10 % Čechů. Při výběru poskytovatele hypotéky se téměř polovina Čechů rozhodovala podle doporučení finančního poradce. Výše hypoték se nejčastěji pohybuje v rozmezí od jednoho do dvou milionů korun a doba splácení nad 20 let. Vlastní zdroje k získání hypotéky Češi řeší nejčastěji formou úspor (64 %) či stavebním spořením (31 %). Za největší riziko pro splácení hypotéky Češi považují dlouhodobou nemoc či úmrtí (34 %). 

20.05.2019

Česká bankovní asociace vítá návrh na vytvoření Národního rozvojového fondu, který je z ekonomického a praktického pohledu výrazně progresivnější a inovativnější než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění. Nejedná se totiž o jednorázové financování spotřeby, ale tvorbu aktiv, která společnost využije pro svůj dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

05.04.2019

Do druhého ročníku mezinárodní soutěžě European Money Quiz, jenž v Česku koordinuje Česká bankovní asociace (ČBA), se zapojilo více než 70 tříd základních škol i víceletých gymnázií napříč celou Českou republikou, tj. více než 1400 žáků.  Vítězem národního kola se stala třída kvarta 8letého gymnázia A (4A8) z Gymnázia Benešov, která na testové otázky, prostřednictvím soutěžní platformy Kahoot!, zvládla odpovědět bez chyby za necelé tři minuty. Vítězná třída má nyní vybrat své reprezentanty jako zástupce České republiky na evropském finále této soutěže v Bruselu.

29.03.2019

Česká bankovní asociace připravuje přelomový digitalizační projekt s názvem SONIA. Budou-li úspěšně prosazeny potřebné legislativní změny, dostane 5,5 milionů Čechů možnost při využívání služeb eGovernmentu či soukromých firem prokazovat svoji „digitální identitu“ prostřednictvím své stávající bankovní identity. Za tuto službu nebudou platit nic občané ani úřady. Využívání prověřené a bezpečné bankovní identity posílí důvěru a rozvoj digitální ekonomiky a je současně příspěvkem bank do vládního programu pro Digitální Česko.

26.03.2019

I v letošním roce mírně vzrostla důvěra Čechů v banky a s více než 7 body z 10 bankovnictví vévodí co do důvěryhodnosti dalším sektorům, resp. poskytovatelům služeb. Spolu s důvěrou dlouhodobě vzrůstá i míra spokojenosti klientů vyjádřená Indexem spokojenosti (CSI Index), který dosáhl 85 bodů ze 100. Vyplývá to z průzkumu pro Českou bankovní asociaci (ČBA) realizovaného agenturou SC&C, který mimo pohledu klientů na banky zkoumal i povědomí Čechů o pojištění vkladů. Ukázalo se, že více než třetina (37 %) neví, nebo dokonce tvrdí, že jejich vklady na účtech nejsou pojištěny.

25.03.2019

Stabilní a výkonný bankovní sektor představuje konkurenční výhodu ČR jak z pohledu reputace země, tak příspěvku k financování ekonomiky a udržování zaměstnanosti. Úvahy o sektorové dani pro banky nedávají dobrý signál o stabilitě podnikatelského prostředí a rovnosti podmínek pro podnikání – tedy o tom, co bylo dosud investorskou veřejností vnímáno jako jedna z předností české ekonomiky. Bylo by neprozíravé tuto konkurenční výhodu a oporu ekonomiky oslabovat.

Zatížení bank sektorovou daní by znamenalo, že nebude možné poskytnout nové úvěry v řádu stovek miliard korun s jasnými negativními dopady na hospodářský růst a zaměstnanost. Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu proto sektorová daň státnímu rozpočtu nejen nepomůže, ale ublíží. A už vůbec nevyřeší narůstající strukturální problémy veřejných financí. Jako je tomu v případě jiných daní i sektorovou daň, nebo její převážnou část, v konečném důsledku zaplatí řadový daňový poplatník.

 

06.03.2019

Od roku 2017 proběhlo podle zákona o spotřebitelském úvěru více než 66 tisíc zkoušek odbornosti, z toho 69 % úspěšně. Potřebné osvědčení pro svou činnost tak získalo více než 46 tisíc osob – „finančních poradců“, kteří se zabývají poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelských úvěrů či dalšími souvisejícími činnostmi. Nejčastěji skládanou zkouškou je tzv. zkouška kombinovaná, kterou úspěšně absolvovalo přes 27 tisíc poradců. Úspěšnost se však liší dle typu zkoušky. Zaměstnanci bank u zkoušek vykazovali vyšší úspěšnost než ostatní testovaní. Informace vyplývají z dat zveřejněných centrální bankou a údajů České bankovní asociace (ČBA).

Stránky