Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za červenec 2018

PDF versionPDF version
31.08.2018

Objem bankovních úvěrů ke konci července 2018 činil 3,279 bilionu korun, o 5,3 procenta více než před rokem. Od počátku letošního roku je růst úvěrů mírně rychlejší, než byl ve srovnatelném období loňského roku (v loňském roce činil růst 3,8 %, letos je 5,0 %).

Meziročně úvěry českým podnikům a domácnostem stouply. Domácnosti načerpaly o 1,3 % půjček meziročně více, zatímco objem firemních úvěrů vzrostl o 4,3 procenta. Vyplývá to z informací České národní banky. Podnikové úvěry přesáhly o 77 miliard bilionovou hranici, což představuje proti předchozímu měsíci navýšení o téměř 12,5 miliardy korun. Úvěry domácnostem jsou těsně pod hranicí jeden a půl biliónu korun, meziměsíčně tak stagnovaly, a meziroční nárůst představuje jen 1,3 %.

„Stále platí, že v mezinárodním srovnání jsou české domácnosti zadluženy výrazně méně, než je evropský průměr. V této fázi konjunktury by přitom nebylo neobvyklé, kdyby přes růst reálných příjmů klesala míra úspor a rostla ochota k zadlužování. České domácnosti však zůstávají jako celek konzervativní, což se promítá do zdrženlivého čerpání půjček od bankovního sektoru," uvedl ekonomický analytik asociace Miroslav Zámečník.

Mírný nárůst úvěrů na bydlení o 0,6 % meziměsíčně na 1,2 bilionu Kč nepotvrzuje podle Zámečníka vlnu uzavírání hypotečních smluv „na posledních chvíli“, aby zájemci využili existujících mírnějších podmínek před zpřísněním pravidel pro poskytování hypoték od 1. října tohoto roku. „Bude velmi zajímavé sledovat, zda k tomu dojde v září, tedy už po skončení dovolených a zároveň posledním měsícem před nástupem regulace,“ podotýká Zámečník.

Celkově dobrá situace domácností se promítá i do klesajícího podílu úvěrů, kde mají dlužníci potíže se splácením, který se od léta 2013 snížil z 5,1 na 2,3 procenta (u hypoték kolem 1 %). V případě podnikové sféry je současný podíl úvěrů v selhání s 3,5 % téměř na třetině maxim evidovaných v rámci posledního dekády (9 % v roce 2010). „Relativně malá zadluženost firem i obyvatelsta a nízký podíl úvěrů v selhání jsou extrémně důležité předpoklady pro udržení finanční stability i v časech, až konjunktura skončí,“ zdůraznil Zámečník.

Autor: Miroslav zámečník, ekonomický analytik ČBA

Kategorie: 
ČBA prognózy