Data za období

PDF versionPDF version
22.09.2013

Ekonomika v recesi

Vývoj v bankovním sektoru je přirozeně úzce provázán s celkovým ekonomickým vývojem ČR. Prakticky od posledního kvartálu roku 2011 je česká ekonomika v mělké, ale již poměrně dlouhé recesi, kdy v roce 2012 byl zaznamenán ekonomický pokles o 1,2 %, který pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2013 (mezičtvrtletní snížení HDP o 1,3 %). Mírná recese během celého sledovaného období tak objektivně vytváří pro bankovní sektor obtížné prostředí.

02.09.2012

Ekonomika jako celek vzrostla

Vývoj v bankovním sektoru je úzce provázán s vývojem ekonomiky. Proto období následující po překonání recese v roce 2009 - ovšem spojené s jen postupným oživením ekonomiky a značnými fiskálními problémy řady zemí – představuje velmi obtížné podmínky pro finanční sektor. Ačkoliv česká ekonomika jako celek vzrostla v roce 2011 o 1,7 %, od druhé poloviny roku je znát zpomalení, respektive stagnace ekonomického růstu (z pohledu mezičtvrtletních hodnot), které se přehouplo od čtvrtého čtvrtletí roku 2011 v ekonomický pokles. Tento negativní vývoj neměl na současnou meziroční dynamiku růstu úvěrů a dalších aktivních obchodů bank ještě příliš vliv (meziměsíčně již růst však polevuje). Podstatným tlumícím faktorem je totiž i velmi nízká úroveň úrokových sazeb, která podporuje nabídku některých bankovních produktů a která je odrazem ekonomické situace i vysoké konkurence na finančním trhu zejména u některých produktů. 

07.09.2011

Rok 2010 přinesl oživení ekonomiky

Po propadu české ekonomiky v roce 2009, který byl největší v její novodobé ekonomické historii (dosáhl 4,1%), došlo v roce 2010 k překvapivě výraznému obratu. Růst reálného HDP dosáhl 2,3%, což výrazně překonalo očekávání většiny ekonomů. Struktura růstu však v sobě odráží proběhlou krizi a specifické motory tohoto obratu. A ani další ekonomický vývoj není prostý rizik.  Nicméně není pochyb o tom, že pohled na českou ekonomiku a její další vývoj je v roce 2011 pozitivnější, než tomu bylo v minulém období. Platí však, že tržní turbulence, které započaly v srpnu 2011, mohou tento pohled opěr rychle změnit.

01.05.2011

Ekonomika prošla bezprecedentním propadem

Česká ekonomika prošla v roce 2009 propadem, v její novodobé ekonomické historii nevídaným. Pokles reálného ekonomického růstu dosáhl 4,1% a došlo tak, poprvé od roku 1995, k propadu vytvořeného nominálního hrubého domácího produktu. Změna dynamiky této proměnné dosáhla proti roku 2007 více než 10 procentních bodůJednoznačná příčina tohoto vývoje byla externí – důsledky světové finanční a ekonomické krize. Ovšem již na počátku roku 2008 existovaly silné důvody pro podstatné zpomalení ekonomického růstu. Ekonomika tehdy zřejmě již překonala vrchol v rámci ekonomického cyklu a výrazným faktorem brzdícím růst ekonomiky se stalo mj. velmi rychlé zhodnocování směnného kurzu (koruna dosáhla nejvyšší hodnoty kolem 23 Kč za euro).

05.09.2010

Světová krize zasáhla finanční systém

Vysoký růst světové ekonomiky krizi předcházející přinesl stabilitu ekonomik, nízkou inflaci a také příznivý vývoj na finančních trzích. Kolapsem investiční banky Lehman Brothers v září minulého roku (poté, co náznaky nestability se stále více projevovaly na více trzích) se situace změnila de facto přes noc. Dříve bezproblémově fungující světové finanční trhy ztratily likviditu a růst rizikových přirážet a obezřetnosti investorů i finančních institucí vedl až nemožnost na trhu za přijatelnou cenu prodat jakákoliv aktiva.

Stabilizace světového finančního systému trvala dlouhé měsíce, během kterých vlády řady zemí vynaložily desítky procent HDP na podporu bank a centrální banky realizovaly bezprecedentní kroky ve snaze podpořit finanční trhy a ekonomiku.