Odkazy na WWW

PDF versionPDF version

V ČESKÉ REPUBLICE

Asociace českých stavebních spořitelen
Asociace pro kapitálový trh 
Burza cenných papírů Praha, a.s.
Centrální depozitář cenných papírů
Česká národní banka
Česká leasingová a finanční asociace
Finanční arbitr
Finanční vzdělávání
Fond pojištění vkladů
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Kancelář veřejného ochránce práv
Komora auditorů ČR
Ministerstvo financí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Policie ČR
Poradna při finanční tísni
Senát ČR
Poslanecká sněmovna ČR
Sdružení pro bankovní karty
Vláda ČR
Zavedení eura v České republice

 

 

MEZINÁRODNÍ

Americká bankovní asociace
Banka pro mezinárodní zúčtování
Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS)
Bernská unie
Daně v Evropě - databáze Evropské komise
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Evropská bankovní federace
Evropská centrální banka
Evropská hypoteční federace
Evropská investiční banka
Evropská komise pro bankovní standardy (ECBS)
Evropská rada pro platby (EPC)
Evropská rada pro systémová rizika (ESRB)
Evropský bankovní úřad (EBA)
Evropský investiční fond (EIF)
Evropský parlament
Evropský stabilizační mechanismus (ESM)
Evropský výbor bankovního průmyslu (EBIC)
Eurepo
Euribor
Euro bankovní asociace (EBA)
Europol
Institut mezinárodních bank 
Interpol
Italská bankovní asociace
Maďarská bankovní asociace
Německá bankovní asociace
OECD
Polská bankovní asociace
Rada pro finanční stabilitu (FSB)
Rakouská bankovní asociace
Skupina světové banky (WBG)
Slovenská bankovní asociace
Visegrádská skupina