Příležitostné studie

PDF versionPDF version
21.05.2014

Autor: Karel Kabelík, 2012

"Tato studie představuje ucelenou kvalitativní analýzu sektoru stínového bankovnictví s následující strukturou: kapitola 1 se vyjadřuje k postupům při definici termínu stínové bankovnictví, jak se diskutují v literatuře. Dále probírá jejich relevanci a formuluje vznikající konsensus týkající se významu termínu. Kapitola 2 předkládá přínosy a nástrahy stínového bankovnictví a zaměřuje se na propojenost tradičního a stínového bankovního sektoru stejně jako na jejich společné a odlišné rysy. Kapitola 3 shrnuje probíhající regulatorní snahy a nabízí stručnou analýzu jak důvodů pro regulaci sektoru, tak jejích následků. Kapitola 4 poté vyvozuje závěry."

10.02.2014

Autor: Val Koromzay, 2013

"Tato esej představuje můj vlastní pokus porozumět ekonomické historii OECD během posledních přibližně 30 let. Nevychází z přesných údajů, podrobných analýz či ekonometrických výsledků, ale odráží mé zkušenosti, které jsem v tomto období získal jako ředitel studií členských zemí OECD, zkušenosti, díky nimž jsem byl v neustálém kontaktu s úředníky odpovědnými za analýzu a formulaci ekonomických politik v mnoha záležitostech."