Bankovní sektor

PDF versionPDF version

Pro základní charakteristiku finančního a především pak bankovního sektoru v České republice jsou typické následující body:

 • finanční sektor v ČR výrazně dominován bankami;
 • z pohledu vlastnické struktury je bankovní sektor v ČR výrazně internacionalisován;
 • významnou měrou koncentrován a dominován velkými bankovními domy;
 • navzdory vysoké míře koncentrace přetrvává dosti významná míra vzájemné kompetitivity mezi jednotlivými bankami, přestože lze vnímat odlišnosti mezi jednotlivými segmenty bankovního trhu;
 • banky střední velikosti neustále posilují svou aktivitu a představují jednu z hybných sil zaměřených na neustálý přísun tržních inovací a to i tím, že pro velké bankovní domy v některých vybraných segmentech bankovního trhu představují reálnou konkurenci;
 • banky jsou leadery téměř všech finančních skupiny působících v České republice, takže lze hovořit o finančním trhu, kde hrají hlavní úlohy bankami vedené finanční konglomeráty;
 • finanční sektor v ČR je dohlížen a regulován Českou národní bankou (ČNB), která od dubna 2006 představuje instituci, ve které jsou koncentrovány dozorové aktivity nad celým finančním trhem a všemi jeho subsegmenty, tj. kromě bank samotných i:
  • družstevní záložny,
  • pojišťovny,
  • penzijní fondy,
  • investiční společnosti a investiční a podílové fondy,
  • leasingové společnosti, etc.
 • v posledních letech věnují banky velkou pozornost rozvíjení retailového bankovnictví, kam spadají úvěry domácnostem a to jak spotřebitelské, tak na uspokojení potřeby vlastnického bydlení. Retailové úvěrování je dosti dynamickým segmentem bankovního trhu.