Syndikované úvěry

PDF versionPDF version

Standard ČBA „Syndikované úvěry“ je výsledkem více než roční práce projektového týmu složeného ze zástupců členských bank ČBA, České národní banky a bankami doporučených advokátních kanceláří Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka; BBH, advokátní kancelář, v.o.s.; Clifford Chance LLP, sdružení advokátů; Glatzová & Co., s.r.o.; Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář; PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář; Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.; Salans Europe LLP, organizační složka; Squire Sanders, v.o.s., advokátní kancelář; White & Case (Europe) LLP, organizační složka; Weinhold Legal, v.o.s.

Cílem projektového týmu bylo provést analýzu aktuálně platné právní úpravy pro syndikované úvěry / klubové financování, kdy na straně dlužníků vystupují výhradně české subjekty a na straně věřitelů české banky a české pobočky zahraničních bank. Výstupem je modelová vzorová smluvní dokumentace, která se řídí českým právem a používá srozumitelné české právní termíny. Z tohoto důvodu obsahuje modelová smluvní dokumentace určité odlišnosti oproti vzorové úpravě LoanMarket Association.

Modelové smlouvy mohou být dle rozhodnutí členských bank použity jako základ pro přípravu smluvní dokumentace zohledňující podmínky konkrétního obchodu. Vzorová smluvní dokumentace je k dispozici členským bankám na členských stránkách ČBA.

Datum vydání: leden 2013