Důležité orgány a odkazy

PDF versionPDF version

Evropská rada pro platební styk (EPC) vznikla v roce 2002, v r. 2004 změnila svou strukturu, přijala nové stanovy a podstatně rozšířila okruh svých členů. EPC je nejvyšším orgánem komerčního sektoru s rozhodovací pravomocí pro oblast platebního styku. Členy EPC jsou úvěrové instituce (banky, spořitelny, družstevní banky) a jejich národní a evropská sdružení a federace. Zastoupeny jsou všechny státy EU.
Hlavním úkolem EPC je vývoj a řízení projektu SEPA - sektor úvěrových institucí převzal totiž v EU rozhodující roli a zavázal se vytvořit pod záštitou EPC pravidla pro nástroje, které byly vytipovány jako základ pro fungování SEPA. V EPC působí pracovní a expertní skupiny, v nichž jsou připravovány jednotné postupy, pokyny a standardy. Pravidla jsou schvalována na Plenárních shromážděních EPC – zde má každá členská země vymezený počet hlasů, kriteriem je počet obyvatel a počty platebních transakcí (a zda se jedná o eurovou či neeurovou zemi). Rozhodnutí EPC jsou přijímána formou usnesení, která mají samoregulační charakter a jejichž implementaci EPC následně monitoruje.

 

ODKAZY

Internetové stránky EPC - Evropské rady pro platební styk. Obsahují všechny důležité informace o EPC a SEPA, platné verze schválených dokumentů, jimiž se řídí systémy SEPA, registry účastníků systémů, aktuality, SEPA Newsletter. Stránky obsahují také vzory souhlasů s inkasy SEPA (SEPA mandates) v jazykových verzích jednotlivých zemí. Jsou zde publikovány i různé informační brožury vydané EPC.

Web Evropské komise v části SEPA obsahuje např. tiskové zprávy, vystoupení představitelů EK, různé dokumenty a informace z konferencí, roční zprávy EK o pokroku SEPA; obsahuje i dokumenty k veřejným konzultacim, informace z EU fóra národních koordinačních výborů pro zavedení SEPA vč. prezentací jednotlivých zemí.

SEPA portál Evropské centrální banky