Publikace ČBA

PDF versionPDF version
26.06.2017

Aktualizované vydání publikace Historie ČBA navazuje na první autorskou část bývalého ředitele ČBA JUDr. Ivana Angelise, vydanou roce 2010. Ohlédnutí za roky 1992 - 2008 popisuje proces ustavení asociace, její hlavní milníky existence, významné kauzy řešené jejím sekretariátem. Autorem navazující části shrnující udalosti, které proběhly v letech 2009 - 2016 je bývalý ředitel asociace Ing. Josef Tauber.

Publikace také obsahuje přehled všech bank, které byly v minulosti členy, stejně tak souhrn pracovních orgánů a členů Prezidia. 

Ke stažení:
01.10.2016

Sborník textů členů Vědeckého grémia České bankovní asociace mapující vývoj měnové politky po roce 2008. Autoři se zamýšlí nad otázkami, které se zdály být v devadesátých letech minulého století vyřešeny.

 

28.05.2015

Česká bankovní asociace v květnu 2015 vydala bilingvní odborně naučnou publikaci Bankovní regulace / Banking regulation autora Karla Kabelíka. Navázala tak na úspěšnou anglickou verzi této knihy, která byla publikována knižně na konci loňského roku. Všechny výtisky knihy byly vzhledem k velikému zájmu o aktuální téma rozebrány, proto se Česká bankovní asociace rozhodla vydat elektronickou knihu v PDF formátu včetně jejího překladu. Anglický originál je tak k dispozici i ve formě e-knihy.

Toto dílo představuje zcela ojedinělý projekt souhrnného pohledu a hodnocení soudobých regulatorních iniciativ, vzešlých z nedávné finanční a ekonomické krize. Pozornost je zaměřena nejen na globální regulatorní trendy, ale také na evropskou regulatorní agendu a v poslední části publikace i na její promítání do českých podmínek. Publikace, jejíž další nespornou předností je zachycení i těch nejaktuálnějších témat jako je např. projekt bankovní unie v EU,  není primárně polemická ale spíše přehledová, přesto však obsahuje i cenné hodnotící pasáže, diskutující dopad regulatorních iniciativ na bankovní systémy a zprostředkovaně na celé ekonomiky, českou republiku a její bankovní systém nevyjímaje.