Prohlášení o sjednocení vzdělávacích projektů pod název „Finance hladce“

PDF versionPDF version
13.05.2019

Prohlášení o sjednocení vzdělávacích projektů pod název „Finance hladce“

Česká bankovní asociace je dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících. K úkolům asociace patří mimo jiné:

  • v rámci pořádání konferencí a ve spolupráci s médií přinášet odborné i laické veřejnosti informace o stavu bankovního sektoru, jakožto i celé ekonomiky ČR, trendech v oblasti bankovních služeb, kyberbezpečnosti i spotřebitelském chování,
  • nedílnou součástí aktivit je realizace vzdělávacích projektů, jak dlouhodobých, tak jednorázových v oblastech osobních financí (Finanční vzdělávání, EMQ), či kyberbezpečnosti (Bankéři do škol, Bezpečné banky).

Pro lepší vnímání České bankovní asociace jako subjektu, který vzdělává, také pro lepší přehled veřejnosti, odborníků i médií o edukačních aktivitách asociace a udržení kontinuity obsahu na sociálních sítích se asociace rozhodla sjednotit vzdělávací projekty určené veřejnosti pod jednotný název „Finance hladce“.

Kategorie: 
Ostatní