Ostatní

PDF versionPDF version
16.05.2014

Abychom předešli podobným dezinterpretacím či mylnému výkladu našich stanovisek jako v minulosti, rozhodla se Česká bankovní asociace zveřejnit text dopisu na Evropskou komisi ze dne 16. 5. 2014 k návrhu stanoviska Evropské komise ke změnám v podpoře obnovitelných zdrojů v České republice. ČBA formulovala jako vždy své stanovisko jako společné stanovisko bank jako věřitelů, kteří se podíleli na spolufinancování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a mj. upozorňuje na možné negativní prvky navrhovaných opatření.

20.05.2013

S ohledem na to, že se obsah dopisu České bankovní asociace Ministerstvu průmyslu a obchodu stal předmětem veřejné diskuse v médiích, rozhodli jsme se pro jeho plné zveřejněni s cílem zabránit případným nedorozuměním či mylné interpretaci dílčích zveřejněných pasáží. ČBA své připomínky formuluje jménem bank jako věřitelů, kteří spolufinancovali projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, přičemž má na zřeteli především povinnosti bank v oblasti obezřetného podnikání.

 

Ke stažení: