Ostatní

PDF versionPDF version
18.09.2019

Hypoindex za srpen klesl z 2,68 % na 2,61 %. Banky se předhánějí, kdo nabídne lepší sazbu. Na trhu je celá řada akcí a slev ve snaze získat nového klienta nebo si udržet stávajícího při refixaci úrokové sazby. Přesto se trh dál propadá.

13.05.2019

Prohlášení o sjednocení vzdělávacích projektů pod název „Finance hladce“

Česká bankovní asociace je dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících. K úkolům asociace patří mimo jiné:

26.04.2019

Paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v komentáři pro Info.cz obula do bank způsobem, který tu doposud nebyl a který přece jen vyžaduje reakci, byť chápu, že politik si nejprve musí najít "soupeře“, aby se pak mohl proti němu vymezovat.

18.04.2019

Součástí novely zákona o České národní bance, kterou posílá Ministerstvo financí po dohodě s ČNB do vlády, je i návrh na „změkčení“ podmínek pro poskytování hypoték. Pokud tento návrh Parlament schválí, budou si moci mladí žadatelé do 36 let vzít za účelem pořízení vlastního bydlení v bance hypotéku až o 10 % nad limit zástavní hodnoty, který ČNB stanoví ostatním. Mladí by tak mohli dosáhnout i na 100% hypotéku. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat 50 % čistého příjmu, tj. až o pět procent více než lidé starší 36 let. Celková hypotéka by mohla být také vyšší než u ostatních žadatelů, protože limit celkového dluhu u mladých by nesměl překročit 10násobek čistého ročního příjmu.

16.05.2014

Abychom předešli podobným dezinterpretacím či mylnému výkladu našich stanovisek jako v minulosti, rozhodla se Česká bankovní asociace zveřejnit text dopisu na Evropskou komisi ze dne 16. 5. 2014 k návrhu stanoviska Evropské komise ke změnám v podpoře obnovitelných zdrojů v České republice. ČBA formulovala jako vždy své stanovisko jako společné stanovisko bank jako věřitelů, kteří se podíleli na spolufinancování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a mj. upozorňuje na možné negativní prvky navrhovaných opatření.

20.05.2013

S ohledem na to, že se obsah dopisu České bankovní asociace Ministerstvu průmyslu a obchodu stal předmětem veřejné diskuse v médiích, rozhodli jsme se pro jeho plné zveřejněni s cílem zabránit případným nedorozuměním či mylné interpretaci dílčích zveřejněných pasáží. ČBA své připomínky formuluje jménem bank jako věřitelů, kteří spolufinancovali projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, přičemž má na zřeteli především povinnosti bank v oblasti obezřetného podnikání.

 

Ke stažení: