Vnitřní trh EU

PDF versionPDF version

Vnitřní trh EU - retailové finanční služby

Retailové finanční služby hrají v každodenním životě obyvatel EU významnou úlohu. Navzdory vývoji, který byl v posledních letech zaznamenán na úrovni ochrany spotřebitele, integrace trhů či narůstajícího objemu zprostředkovaných transakcí, neustále přetrvává značná roztříštěnost tohoto trhu na celoevropské platformě. Proto je nezbytné podílet se všemi prostředky včetně osvětových a informačních, aby dostupnost a úroveň retailových finančních služeb byla napříč celou EU shodná a bez zbytečných překážek a omezení daných např. hranicemi mezi jednotlivými státy v rámci EU.

Významnou součástí této agendy je též FIN-NET zaměřený na problematiku mimosoudního vyrovnání přeshraničních sporů v oblasti finančních služeb.

Internetová adresa, kde lze získat více informací, je:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/index_en.htm

 

FIN-NET - Consumer Complaints Network for Financial Services

(mimosoudní vyrovnání přeshraničních sporů v oblasti finančních služeb)

Za účelem rychlého, efektivního a levného řešení sporů vzniklých mezi poskytovateli finančních služeb a jejich klienty ve vnitřním trhu Evropské unie představila Evropská komise k 1. únoru 2001 projekt FIN-NET. Jedná se o alternativu soudnímu procesu, často velmi zdlouhavému a finančně nákladnému, není však jeho substitutem (spotřebitel má možnost obrátit se na soud rovnou nebo až po neuspokojivém výsledku zprostředkovaném FIN-NETem).

Projekt FIN-NET spojuje více než 40 národních schémat, která vyřizují stížnosti spotřebitelů (finanční arbitři atd.). Tato síť je zřízena pro řešení sporů, které přesahují hranice jedné země (poskytovatel služeb má sídlo v jiné členské zemi EU než ve které žije spotřebitel).

FIN-NET si klade za cíl zvýšit maximálně důvěru spotřebitelů ve finanční služby poskytované na území celé EU.

Internetová adresa, kde lze získat více informací o FIN-NET, je:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm