Kodex chování mezi bankami a klienty

PDF versionPDF version

Kodex chování mezi bankami a klienty, vydala ČBA do konce roku 2005 v obvyklém formátu Standardu bankovních aktivit (dále jen "Kodex"). Je v něm velmi výrazně rozšířena úprava vzájemných vztahů mezi bankou a jejími retailovými klienty, doposud obsažená v Etickém, kodexu ČBA, a to s důrazem na přesné vymezení práv klientů. Přestože se ČBA nemůže zdaleka ztotožnit se všemi návrhy předloženými ministerstvem financí v této sféře, je řada z nich v Kodexu reflektována v podobě přehledného dokumentu, který má metodický charakter.

Kodex byl připraven v rámci stálých pracovních orgánů a odborných komisí ČBA a jeho obsah byl již odsouhlasen Prezidiem ČBA. Současně s uveřejněním konečného znění Kodexu vyzývá ČBA všechny své členské banky, aby se k dodržování Kodexu přihlásily a toto své rozhodnutí veřejně deklarovaly.

Kodex chování mezi bankami a klienty byl aktualizován v dubnu 2010.