Obecně o MiFID

PDF versionPDF version

Jednou z významných agend, která v současnosti zaměstnává pozornost bankovního a finančního sektoru je problematika MiFID, což je zkratka pro Markets in Financial Instruments Directive. V této oblasti je věnována pozornost zejména cenným papírům a obdobným finančním a investičním nástrojům, jakož i trhům na kterých je s těmito nástroji obchodováno. Níže jsou připojeny informační materiály související s touto tematikou: