Data a studie

PDF versionPDF version
28.08.2019

Studii Analýza cen nemovitostí v ČR pro Českou bankovní asociaci vypracoval analytik Ing. Tomáš Somogyi. Ze studie vyplývá, že v Česku lze očekávat korekci cen nemovitostí směrem dolů, která bude následovat po zhruba čtyřletém období jejich růstu. Za předpokladu, že nedojde ke zhoršení vnějších ekonomických podmínek, však tento pokles cen nebude nijak razantní. Vliv na daný vývoj budou mít především faktory jako nezaměstnanost, resp. výše příjmů domácností, a (ne)dostatek bytů. Situace může vyústit v posun od vlastnického k nájemnímu bydlení. 

12.09.2018

Výzkumná studie vypracovaná pro ČBA odborníky VŠE, profesorem Martinem Mendelem a docentem Petrem Teplým, se zabývá finančním chováním českých domácností v období let 1995–2017 ve vztahu k bankovnímu sektoru v ČR. Její součástí je analýza spotřebitelského úvěru v teoretické i empirické úrovni, která umožní vysvětlit chování domácností v různých fázích hospodářského cyklu. V dalších částech se studie věnuje věnuje analýze bankovních aktiv i pasiv domácností.

Ke stažení: